Obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů
 2. Jak nakupovat
 3. Osobní odběr
 4. Dodací doba
 5. Převzetí zboží
 6. Platba
 7. Doprava
 8. Vrácení zboží
 9. Reklamace
 10. Zrušení objednávky ze strany provozovatele
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení

 


 

 1. Vymezení pojmů
  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
  Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Spotřebitel a kupující jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.
  Podáním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí. Spotřebitel má možnost se s tímto nákupním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu jsou kupující a prodávající vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. 
   
 2. Jak nakupovat
  Pro výběr zboží prosím použijte přehledně tříděný katalog v levé části obrazovky. Po kliknutí na skupinu nástrojů na Vás čekají podkategorie usnadňující výběr. Dále můžete zvolit 3 druhy grafického zobrazení, zašktnutí vybraných výrobců a třídění podle různých kritérií (například ceny). Pokud znáte konkrétní typ výrobku, stačí do vyhledávače v levém sloupci zadat minimálně tři znaky z označení výrobku. Následně se zobrazí jedna nebo maximálně několik položek, které tomuto řetězci odpovídají. Pokud ještě nemáte vybraný konkrétní výrobek, můžete využít také vyhledávání podle parametrů zboží. Kliknutím na vybranou položku se zobrazí její stručná charakteristika, cena (včetně DPH) a o obrázek. Kliknutím na tlačítko „přidej do košíku“ u vybrané položky se tato položka přiřadí k obsahu Vašeho „nákupního košíku“. Automaticky se přiřadí 1 kus zboží, chcete-li zakoupit dva a více kusů, jednoduše změňte číslici počtu kusů nad tlačítkem „přidej do košíku. Obsah nákupního koše můžete kdykoliv zobrazit kliknutím na „Košík“ v pravém horním rohu obrazovky. Zde ještě můžete změnit počet kusů s použitím tlačítka „změň“, nebo položku úplně odstranit příkazem „smaž“.
  Automatické potvrzení objednávky mailem: na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude odeslán mail, potvrzující přijetí Vaší objednávky, se všemi údaji, které jste uvedli. 
   
 3. Osobní odběr
  Osobní odběr v naší kamenné prodejně je samozřejmě možný, pokud zaškrtnete možnost osobní odběr v sekci Košík. Až bude Vaše objednané zboží připraveno na prodejně, budete kontaktováni našimi pracovníky a po té si je můžete odnést. 
   
 4. Dodací doba
  Zboží, které je skladem Vám bude zasláno během dvou pracovních dnů prostřednictvím České pošty. Pokud není zboží na skladě, budete telefonicky nebo e-mailem kontaktováni našimi pracovníky, kteří Vám sdělí nejbližší možný termín dodávky Vašeho zboží. 
   
 5. Převzetí zboží
  Žádáme Vás ve Vašem vlastním zájmu o důkladnou optickou kontrolu při přebírání zásilek a v případě jakýchkoli pochybností o otevření zásilky před pracovníkem dopravce. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. 
   
 6. Platba
  Standardním způsobem úhrady objednaného zboží je platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce.
  Další možností je platba v hotovosti při osobním odběru v naší kamenné prodejně. 
   
 7. Doprava
  Dopravné hradí příjemce, ale pokud celková částka objednaného zboží přesáhne 5.000 Kč je dopravné zdarma. Zboží v hodnotě do 1.000 Kč posíláme doporučenou zásilkou České pošty. Zboží nad 1.000 Kč z bezpečnostních důvodů posíláme Obchodním balíkem České pošty. Smyčcové a strunné nástroje z důvodu zachování kvality neposíláme žádnou přepravní a zásilkovou službou, je třeba si je vyzkoušet a vyzvednout na prodejně.
   
 8. Vrácení zboží
  Kupující má právo dle § 57 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně kopie prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží vracejte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu.
  Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, neúplný nebo poškozený obal a podobně), máte sice také nárok na vrácení zboží ve 14denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku jste povinni prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Zboží jsme poté také povinni přijmout zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
  Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníka kontaktuje a vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, nebo sníženou o částku snížené hodnoty nového výrobku, jak je uvedeno výše, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30dnů od odstoupení od smlouvy. 
   
 9. Reklamace
  Není-li uvedeno jinak, je výrobcem – dovozcem – prodejcem garantována ze zákona záruka na konstrukční a materiálové vady hudebních nástrojů na dobu 24 měsíců od data prodeje. Pokud zjistíte u nového nástroje nebo v průběhu záruční doby závadu danou výrobní nebo materiálovou chybou (např. optická nejednotnost, optické skvrny, odlupování pokovení, deformace, nepevnosti, funkční závadu apod.), obraťte se ihned přímo na prodejce, dovozce nebo na záruční servis. V případě výrobní závady vám bude samozřejmě nástroj bezplatně opraven, resp. vyměněn za nový, podle povahy závady. Na veškeré opravy máme v tuzemsku smluvní opraváře s cerfikátem vybrané s vědomím každého příslušného výrobce. Vyžaduje-li zákazník opravu přímo od zahraničního výrobce, není vždy v možnostech výrobce vyřídit reklamaci v době dané naší zákonnou normou (1 měsíc). Na mechanicky či chemicky poškozený nástroj (pádem, úderem, deformací, poškrábáním, kontaktem se žiravinami, používáním v agresivním prostředí apod.) se záruka nevztahuje. Neopravujte si ani relativně drobná mechanická poškození nástroje sami, neodborným zásahem si můžete nástroj či jeho díl značně poškodit a kvůli neodborném zásahu ztratit na nástroj záruku. S nástrojem (pokud možno v originálním balení) zasílejte k opravě vždy kopii záručního listu a účtu (faktury). Ve vašem zájmu zásilku pro přepravu pojistěte.
  Výjimka ze záruční doby v trvání 24 měsíců:
  Podle zákona 136/2002 Sb., který řeší změnu podmínek reklamačního řízení od 1. 1. 2003 a kterým byl novelizován Občanský zákoník číslo 40/1964 Sb., nelze za vadu zboží považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. V našem sortimentu nazýváme tyto položky „zbožím krátkodobé spotřeby” nebo „rychle opotřebovatelnými součástmi”. Typickým zbožím krátké životnosti jsou struny, kalafuny, žíně, klarinetové a saxofonové plátky, hobojové, fagotové strojky a třtinové polotovary na jejich výrobu, podlepky dřevěných dechových nástrojů a saxofonů, paličky a blány na bicí nástroje a některé další příslušenství.
   
 10. Zrušení objednávky ze strany provozovatele
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - změnila se výrazným způsobem cena
  V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
   
 11. Ochrana osobních údajů
  Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.
   
 12. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).